CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
Selamat Datang Sukosensei Blog. Laman blog ini khusus untuk pelajar-pelajar STPM yang mengambil Mata Pelajaran Sejarah STPM Kertas 2 atau 940/2. Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini.
STPM SEMAKIN HAMPIR ULANGKAJI DAN FOKUS KEPADA NOTA RINGKAS 'SPOT QUESTION' NEXT WEEK .GAMBATTE KU DASAI
sukosensei

Anda juga boleh meneroka , menjelajah dan memperolehi maklumat dari laman web sukosensei.com.

Visit sukosenseiCounters
sukosensei.com

STPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Wednesday, January 16, 2008

TEMA 1


SEJARAH MALAYSIA, ASIA TENGGARA, ASIA SELATAN DAN ASIA TIMUR

TEMA 1 – BAHAGIAN A ( SEJARAH MALAYSIA )

1. Huraikan bentuk pentadbiran masyarakat Melayu sebelum campurtangan British di Tanah Melayu.

2.Bincangkan peranan pembesar di Tanah Melayu sehingga abad ke 20.

3. Bincangkan perubahan-perubahan yang berlaku terhadap sistem beraja setelah kedatangan British ke Tanah Melayu.

4.Undang-undang diamalkan untuk menjaga keharmonian rakyat. Huraikan amalan undang-undang dalam masyarakat Melayu sehingga abad ke 20.

5.Bincangkan kepercayaan dan agama masyarakat Melayu di Tanah Melayu sehingga abad ke 20.

6.Huraikan kesan kedatangan Islam terhadap masyarakat Melayu sehingga abad ke 20.

7.Bincangkan pelbagai bentuk kepercayaan dalam kehidupan masyarakat bumiputera Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak sehingga abad ke 20.

8.Bincangkan golongan yang perintah dan tanggungjawab mereka terhadap pemerintah Melayu sebelum campurtangan British.

9.Sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu tradisional mengamalkan ekonomi sara diri. Sejauhmanakah pernyataan ini benar.

10. Pengenalan ekonomi komersial telah membawa perubahan besar kepada struktur masyarakat tempatan di T. Melayu pada abad ke 19.


0 comments: