CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »
Selamat Datang Sukosensei Blog. Laman blog ini khusus untuk pelajar-pelajar STPM yang mengambil Mata Pelajaran Sejarah STPM Kertas 2 atau 940/2. Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini.
STPM SEMAKIN HAMPIR ULANGKAJI DAN FOKUS KEPADA NOTA RINGKAS 'SPOT QUESTION' NEXT WEEK .GAMBATTE KU DASAI
sukosensei

Anda juga boleh meneroka , menjelajah dan memperolehi maklumat dari laman web sukosensei.com.

Visit sukosenseiCounters
sukosensei.com

STPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Wednesday, January 16, 2008

KULIAH HARI JUMAAT 11/1/ 2008

N POLITIK YANG TERTENTU DAN BOLEH DIALIRKAN DARIPADA GOLONGAN ELIT KEPADA ORANG KEBANYAKAN”

2. HANS KOHN

“SATU KEADAAN FIKIRAN YANG MENYERAP MASUK KE DALAM JIWA SEBAHAGIAN BESAR RAKYAT DAN MENGIKTIRAF NEGARA BANGSA SEBAGAI BENTUK ORGANISASI POLITIK YANG UNGGUL DAN BANGSA SEBAGAI PUNCA BAGI SEGALA KEHIDUPAN BUDAYA YANG MEMBINA DAN PUNCA KESEJAHTERAAN EKONOMI”

3. . A.D. SMITH

SEBAGAI SATU PERGERAKAN IDEOLOGI MENCAPAI DAN MEMERIHARA PEMERINTAHAN SENDIRI DAN KEMERDEKAAN BAGI SUATU GOLONGAN YANG SEBAHAGIAN BESAR DARIPADA ANGGOTA ITU MELIHATNYA SEBAGAI SATU BANGSA YANG SEBENAR ATAU BAKAL BANGSA SEPERTI BANGSA-BANGSA LAIN JUGA”

4. J.S. COLEMAN

“PERASAAN-PERASAAN ,KEGIATAN DAN PERKEMBANGAN ORGANISASI YANG BERTUJUAN MENUJU KE ARAH BERKERAJAAN SENDIRI DAN KEMERDEKAAN SEBAGAI SEBUAH NEGARA BANGSA YANG WUJUD DENGAN TARAF SAMA RATA ATAU DALAM SATU SISTEM POLITIK ANTARABANGSA”

5. NASIONALISME IALAH

Satu fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa untuk menubuhkan negaranya sendiri , menengakkan kedaulatan rakyat dan menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Keadaan tersebut digambarkan menerusi perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap tanah air yang kemudian mendorong kepada lahirnya keinginan dan keazaman untuk berjuang bagi membebaskan tanah air daripada pemerintahan kuasa asing

0 comments: